сряда, 21 септември 2022 г.

За проекта

 

Интегриране на професионални, личностни и творчески умения на учителите в класната стая на 21 век

През 2022 – 2023 учебна година СУ „Васил Левски“ продължи своята традиция за европейската квалификация на педагогическия персонал. Следващият проект № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000057496  "Интегриране на професионални, личностни и творчески умения на учителите в класната стая на 21 век" има широк спектър на теми, които са актуални за нашето училище:

  • 1.    The New Erasmus Program 2021-2027: Writing a Successful Project for your School
  • 2.    From STEM to STEAM Education: a New Learning Approach
  • 3.    Introduction to Coding and Robotics with Arduino
  • 4.    Activate your English for teaching 

Освен това, в проекта за пръв път е включена мобилност на група ученици от 10 – 11 класове в гр. Тисовец, Словакия с цел запознаване със словашката образователна система.

Тримата преподаватели от училището ще имат възможност за наблюдение на работата на педагози от партньорско училище в Елда, Испания.


Лого на проекта

Заповед за подбор на участници

Партньори

Партньори Обучителна организация Europass Teacher Academy Обучителна организация English Matters Училище Evanjelicke gymnasium, Tisovec, Sl...